Νέα

Είμαστε υπερήφανοι για όλους σας!

Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 19:28

Είμαστε υπερήφανοι για όλους σας!

Η Διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, συγχαίρει το ανδρικό τμήμα του ΜΠΑΣΚΕΤ για την άνοδό του στη Β’ Εθνική κατηγορία Καθώς επίσης και το τμήμα Μπάσκετ γυναικών για την τιτάνια προσπάθεια στην φετινή χρονιά για την άνοδο στην Α’ Εθνική κατηγορία.

Είμαστε υπερήφανοι για όλους σας!

Σας ευχαριστούμε!

ΦΩΤΟ από την άνοδο των ανδρών εδώ:

https://www.facebook.com/VikosPASGiannina/photos/pcb.1085311384926117/1085311308259458/?type=3&theater


ΦΩΤΟ από τον αγώνα μπαράζ του τμήματος γυναικών εδώ!

https://www.facebook.com/PASGIANNINAWBC/photos/ms.c.eJxFkkmORTEIA2~;UYh7uf7FWzIe3tZIyRSIs3mTCVMwU9CcIgiIt0403CDU2Y99Au9~_JtPoFLvZOSC~;DTHGCbBmZVEz1BYUrrHRQwRX3hbYAKrKB6mP01ZqjJfqgUWhh3YBnMPrkaORya8PfCbNeaBD2IafvGMx6BwsLtOgGlvUYqnEBatVOLgxypedS43IBA9px~_ukIaKEe2Lrn6oeMrR~_DGrV0g4nCxW9jNbV9C1Loc55~_D4PPVmla~_KA50N26Oxjiy9Bi2MaNXlihf3I2b5tyS875Y~;l9B7zLvb6GvFrm~;gebH4v9.bps.a.2125903400811141/2125904210811060/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/VikosPASGiannina/photos/pcb.1085311384926117/1085311308259458/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDjIlTrU-SroEA5tFMyqjA2m8OjJFhNbjMP1pvj-6WaLYFxg9u_FCNtXz12JywGUZg7PR9tfppumv0G&__xts__%5B0%5D=68.ARC50hRv2nnBkMOZV-pfv43Uk_EzVSh-ACXAuNWTumdfvY4vlhpAeUMO-UICg2BTCQ7lCKu4Z_019DGN1FirygJxDaa5Qy-fMiFCqZ6SbkWDx1xOkjJnoQLU66kk7nofQ0yEJaXz1NIRbNBoo8YYRrLDifgSjh97CO8DcisHG44NovdP679i2gGkZFtlPRFfeSyoZetw4uTyrmhVn20rxLDNLp2f0v-EbXf2mmK1GEkkeSh2fvYOpwqq-mEwtTfTs3IEWoT5fx0bfix6-MSnwS2Mse4XDOpyC_O98F9QAyATu42Bil3nkiaSxHJkLzYqeswpK-p31Vt2Jy9GHjS7TXHxRw