Νέα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή, 06 Οκτώβριος 2017 21:32

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται (με ατομικές προσκλήσεις) και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, τα μέλη του σωματείου ΠΑΣ Γιάννινα σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου με μοναδικό θέμα την εκλογή αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την Τετάρτη18-10-2017 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση η σταλούν ατομικές προσκλήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ