Νέα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Κυριακή, 15 Ιούλιος 2018 00:57

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ερασιτεχνικό σωματείο

Ιωάννινα 16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ένταξη νέων τμημάτων άθλησης στο σωματείο μας, μέσω απορρόφησης.

2. Διαγραφή μελών (εισήγηση Δ.Σ.) τα οποία δεν έχουν αποδώσει το δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο.

3. Διάφορα θέματα.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και την 3 Αυγούστου 2018 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση και με όσα μέλη παραστούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΛΛΑΣ