Νέα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 20:15

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων με μοναδικό θέμα:

1. Ένταξη νέων τμημάτων άθλησης στο σωματείο μας, μέσω απορρόφησης.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11 Ιουλίου 2019 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση και με όσα μέλη παραστούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΛΛΑΣ