Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2017 20:47

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ερασιτεχνικό σωματείο

Ιωάννινα 3 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση απολογισμού περιόδου από 1-1-2017 μέχρι 30-12-2017

2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

4. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. περί εγγραφών και διαγραφών μελών του σωματείου και επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. περί καθορισμού συνδρομών μελών κατά τμήμα.

5. Έγκριση απολογισμού του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη.

6. Διάφορα θέματα.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι το Σάβατο 6-1-2018 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση και με όσα μέλη παραστούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΛΛΑΣ